Schaarste PIR/PUR-isolatie bij onze leveranciers

Schaarste PIR/PUR-isolatie bij onze leveranciers

Vanaf begin april worden alle leveranciers van isolatie-oplossingen geconfronteerd met leverings- en capaciteitsproblemen van de belangrijkste grondstof voor de productie van PIR/PUR-isolatieplaten, namelijk MDI (isocyanaat).

De MDI-leveranciers, voornamelijk grote petrochemische bedrijven, hebben moeilijkheden met ongeplande shut downs van hun productie installaties, dit in combinatie met onderhoudswerkzaamheden, vertragingen in de bouw van enkele grote fabrieken en de verhoogde vraag naar MDI (wegens het succes van de PIR- isolatie), heeft geleid tot een enorm en acuut tekort aan MDI.

Dit tekort aan grondstof heeft een impact op de leveringscapaciteit en de prijzen bij alle leveranciers van PIR/PUR- isolatie, waardoor ook de bevoorrading van Van Pelt niet gegarandeerd blijft. Wij verwachten de komende maanden hierin geen verbetering. Integendeel, de isolatieleveranciers kunnen niet anders dan de uitzonderlijke grondstofprijsverhogingen door te rekenen in hun verkoopprijzen.

Wij hopen dat deze uitzonderlijke situatie zo snel mogelijk stabiliseert, maar ook wij zijn genoodzaakt om deze verhogingen door te voeren en leveringstermijnen kunnen enkel indicatief worden doorgegeven.

Wij adviseren u dan ook steeds voldoende rekening te houden met deze omstandigheden bij het plannen van uw werken en bestellingen, en het nodige te doen betreffende uw lopende verplichtingen.

Groep Van Pelt heeft voor bepaalde toepassingen wel andere oplossingen waarvoor u ons altijd mag contacteren en wij verbinden ons ertoe om nauw contact te houden met onze leveranciers en de marktsituatie grondig te monitoren zodat wij zo snel mogelijk kunnen inspelen op de veranderingen.